Tuesday, 29 November 2011

*Pengimbuhan

Pengimbuhan 

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsinya.
Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar.
Imbuhan tergolong kepada tiga jenis, iaitu awalan, akhiran dan apitan .

Contoh imbuhan pada awalan ayat
Awalan
Varian
Contoh perkataan
ke-
ke
kerabat, ketladak, kekasih
maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan
memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar.
 Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak
peN-
pe-
pewangi, peragut, pesalah

pem-
pemfatwa, pemproses, pemberontak

pen-
pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat

peng-
pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh

penge-
pengecualian, pengeluar, pengesan, pengebom

pel-
pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon
peR-
per
pertapa
juru-
juru-
jurutaip, jururunding, jurubahasa
dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar)
dwi-
dwibahasa, dwifungsi, dwiedaran
eka-(menunjukkan bilangan satu, kadangkala dirujuk juga adi-)
eka-
ekabahasa, ekakaum, ekafungsi
pasca-(dirujuk kepada `selepas')
pasca-
pascasiswazah
pra-(menunjukkan makna `sebelum')
pra-
prasejarah, prakemerdekaan
swa-menunjukkan maksud `sendiri')
swa-
swalayan, swamodal, swakarya

Contoh imbuhan pada akhiran ayat
Akhiran
contoh perkataan
-man (menunjukkan sifat perkara - samada orang atau benda- yang dirujuk)
seniman, budiman
-wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya)
olahragawan, usahawan
-wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya)
pragawati, olahragawati
-an
pakaian, kudapan, senaman, latihan, kenalan, jualan

Contoh imbuhan pada apitan ayat
Apitan
contoh perkataan
ke....an
kezaliman, kesenangan
pe...an
peranan, pesisiran, pelancongan, pekarangan, peperangan
peN...an
penyusunan, pengurangan

Latihan 
no
Perkataan
Imbuhan awalan
Imbuhan apitan
Imbuhan akhiran
1
bersyukur2
awalan3
kebersihan4
adilan5
Gabungan6
Keadaan7
Penulisan
8.
Menonton9.
Bacakan10
bergabung11
perhimpunan12
berjalan13
cintai14
memadam15
balingan16
sentuhan17
pemahamanNo comments:

Post a Comment